ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ м. Рівне». ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

СТАТТЯ 1 : ПРЕДМЕТ

Перелічені нижче Загальні умови мають на меті визначити відносини між Альянс Франсез м. Рівне  (далі АФ) та особами (далі «слухачами»), які  потребують послуг Альянсу, зокрема курсів вивчення французької мови.

 

СТАТТЯ  2 : ПРО АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ

2-1: СТАТУТ І  МЕТА АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ

Альянс Франсез м. Рівне діє на основі статуту громадських організацій відповідно до правових та нормативних актів України.

Мета Альянс Франсез: промоція та викладання французької мови; поширення культури та цінностей франкофонії.

 2-2: МЕРЕЖА  АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ

Альянс Франсез м. Рівне входить до світової мережі Альянс Франсез, яка налічує більш ніж 900 організацій.

Альянс Франсез м. Рівне є складовою культурної мережі Посольства Франції в Україні, яка об’єднує шість Альянс Франсез та Французький Інститут в м. Києві.

2-3 : ДІЯЛЬНІСТЬ  АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ

Альянс Франсез м. Рівне пропонує своїм відвідувачам:

 • вивчення французької мови, для іноземців − вивчення української мови. Інші мови та навчальні програми можуть бути запропоновані до вивчення додатково
 • культурні заходи
 • інформаційні послуги щодо подорожей до Франції та інших франкомовних країн
 • інформаційні послуги щодо навчання у Франції
 • франкомовну медіатеку та бібліотеку
 • інші види діяльності, пов’язані з статутною діяльністю.

 

СТАТТЯ 3 :  КУРСИ

 • Альянс Франсез м. Рівне пропонує слухачам широкий спектр занять з французької мови на всіх рівнях.
 • Альянс Франсез пропонує слухачам послуги висококваліфікованих викладачів, які регулярно стажуються у Франції або ж в Україні у французьких спеціалістів.
 • Викладачі АФ працюють за новітніми педагогічними методиками.
 • Аудиторії АФ обладнані всіма необхідними для навчання технічними засобами.
 • АФ надає в користування слухачам матеріали медіатеки та інтернет-порталу «Culturethèque», як невід’ємний додаток до занять.
 • АФ пропонує своїм слухачам найповнішу інформацію про можливості навчання у Франції.
 • АФ пропонує своїм слухачам культурні заходи, що є чудовим доповненням до занять.

 

 СТАТТЯ 4 : НАВЧАННЯ

 • навчання на курсах відбувається відповідно до рівня знань слухача, який визначається викладачем АФ: кожен слухач, що бажає записатися на курси вивчення французької мови і має вищий рівень за початковий, повинен обов'язково пройти тест на визначення вихідного рівня знань на момент свого запису (в усній чи письмовій формі, або виконати інтеровані тести)
 • навчання на курсах зобов'язує внести оплату за обраний курс.

4-1: ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ  

Вартість навчання встановлено з урахуванням засад концепції, управління та процесу впровадження курсів відповідно до вимог якості навчання всередині мережі «Альянс Франсез», їх забезпечення висококваліфікованим персоналом, необхідним педагогічним матеріалом, інформаційними послугами та професійними порадами від команди АФ. 

4-2: ТАРИФИ

Тарифікація вказана в друкованих документах АФ (брошурах, флаєрах тощо) або ж на сайті АФ. Вартість навчального курсу може переглядатися у виняткових ситуаціях: форс-мажорна або непередбачувана подія на момент запису або ж за умови значного зниження кон'юнктури ринку. У такому випадку нова таривна пропозиція може бути запропонована слухачам. Враховуючи значні економічні зміни, тарифікація переглядається на початку кожного навчального семестру. 

 

4-3 : ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗНИЖОК

Знижки на навчання надаються наступним категоріям слухачів :

- знижка членам сім'ї, починаючи від двох записаних на курси осіб. Під сім'єю розуміємо близькі родинні зв'язки: батьки, діти, брати і сестри. Перша записана особа не користується цією знижкою. Така знижка поширюється на другу особу з сім'ї.

- знижка « senior », призначена для осіб похилого віку після надання відповідного документа. Сума знижки визначається відповідно до типу обраної послуги.

Сума знижок не накопичується.  Лише запис на повний навчальний курс (від 100 навч. годин) дозволяє користуватися зниженим тарифом. 

 

4-4 : ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

Відповідно до типу та тривалості обраного курсу навчання слухач зобов'язується сплатити:

- одноразово повну вартість курсу навчання 

- частинами, відповідно до термінів, встановлених АФ, узгоджених в момент запису на навчання й погоджених зі слухачем.

Кожна частина оплати повинна вноситись до  8 числа поточного місяця

- за певну кількість занять чи майстер-класів (зокрема тих, які призначені для дітей та підлітків)

4-5: ВИПАДКИ НЕСПЛАТИ

У випадку несплати за навчання у визначені терміни, слухач не допускається до навчального процесу до моменту сплати боргу.

Вартість занять, пропущених через недопущення у зв'язку з існуючим боргом, не відпрацьовуються і не компенсуються АФ.

4-6 : ЗАПИС НА НЕПОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Враховуючи професійні обмеження, які можуть виникнути за місцем праці, чи запланований від'їзд, деякі слухачі не зможуть відвідати повний навчальний курс. У такому випадку, вони повинні про це заявити у момент запису на курси.

За наявності вільного місця у групі та за погодженням з навчальною програмою, АФ може дозволити, щоби слухач відвідав половину курсу, наприклад, 14 годин замість 24 запланованих.

У такому разі тарифікація буде розроблена індивідуально, а знижки не діятимуть.   

4-7: ПРОБНЕ ЗАНЯТТЯ

В особливих випадках під час проведення певних рекламних заходів, таких як День відкритих дверей, дозволяється відвідати перше, так зване "пробне заняттях", впродовж  1 години безоплатно.

4-8: ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

За погодженням із викладачем, група слухачів може продовжити на кілька занять запланований курс. Тривалість цієї пролонгації узгоджується між слухачами, викладачем та АФ. Така пролонгація підпорядковується тій самій тарифікації, що й основний курс навчання.

Оплата повинна бути здійснена найпізніше на початок першого додаткового заняття.

5-9:  АНУЛЮВАННЯ ФАКТУ НАВЧАННЯ

Після початку навчального курсу будь-який факт анулювання навчання або непередбачена та невиправдана відсутність на заняттях не дають жодної підстави вимагати відшкодування вже здійснененої оплати вартості навчання.

 

4-9-1: ВИНЯТКИ

Відшкодування сплаченої вартості курсів можливо за таких умов:

- у випадку перенесеної серйозної хвороби, якщо слухач надасть довідку, яка підтвердить його нездатність відвідувати заняття на курсах.

- у випадку ділового відрядження або переїзду на більш як 50 км від Рівного, якщо слухач здатний підтвердити вказаний факт (довідка про відрядження тощо).

 - у випадку смерті близької людини або ж втрати місця праці чи засобів до існування, якщо слухач здатний підтвердити вказаний факт.

За наявності вільного місця у групі та за погодженням з навчальною програмою, АФ може запропонувати перенести курс навчання. Це можливо лише в термін 12 місяців з дати переривання навчання. Перенесення не дає права на користування жодною знижкою АФ.

4-9-2 ОКРЕМІ ВИПАДКИ ВІДСУТНОСТІ

В окремих випадках відсутності на заняттях (від 1  до 3 разів) слухач може самотужки наздогнати неопрацьований матеріал.

У випадках відсутності, які регулярно повторюватимуться, АФ може запропонувати варіанти:

- індивідуально оплачуваного заняття 

- доєднання до іншої групи на ту кількість годин, яка відповідатиме кількості пропущених занять, за наявності вільних місць у групі та за узгодження з навчальною програмою.

У всіх випадках АФ індивідуально розглядатиме кожну ситуацію, що склалася. 

                4-9-3 : ОСОБЛИВІ  ВИПАДКИ: ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

Анулювання індивідуального заняття слухачем менше, ніж за 24 години до початку призначеного заняття є неможливим.  Заняття вважатиметься проведеним і не підлягатиме відшкодуванню з  боку АФ. Якщо прохання про анулювання надходить більше ніж за 14 години, то таке заняття переноситься за згодою викладача та слухача.

Анулювання індивідуального заняття викладачем АФ менше, ніж за 24 години до початку призначеного заняття: заняття переноситься на інший день за погодженням двох сторін.

 

4-10: ПEРЕНЕСЕННЯ ЗАНЯТЬ / АНУЛЮВАННЯ ГРУПИ В АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ

                    4-10-1: НЕДОСТАТНЯ КІЛЬКІСТЬ СЛУХАЧІВ У ГРУПАХ

АФ залишає за собою право перенести заняття групи, зменшити кількість сесійних годин або анулювати будь-яку групу з причини недостатньої кількості слухачів (менше ніж 5 осіб) у зв'язку з нерентабельністю групи.

У цьому випадку слухачі повинні бути попереджені  не пізніше, ніж за 48 годин до початку навчання телефоном або електронним повідомленням.

АФ бере на себе зобов'язання запропонувати слухачам оптимальне розв'язання ситуації, що склалася, шляхом погодження двох сторін.

У випадку анулювання групи та неможливості віднайти альтернативного рішення, АФ зобов'язується повністю відшкодувати слухачам оплату за навчання протягом трьох тижнів.

                       5-10-2: ВІДСУТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Якщо викладач не може забезпечити викладання на занятті, воно буде перенесене або здійснене іншим викладачем АФ. У такому випадку слухач не може вимагати відшкодування коштів.

У всіх випадках анулювання чи перенесення надання послуг не передбачається відшкодування коштів, у якій би формі це не відбувалося.

 

5-11 : КАНІКУЛИ ТА ВИХІДНІ ДНІ

Офіційні державні вихідні (святкові дні) не дають підстави ані для знижок, ані для відшкодувань.

Заняття, які мали б відбутися у ці дати, переносяться на найближчі дні.

Нова дата заняття повинна бути погоджена спільно викладачем та слухачами.

 

 

 

 

 

 

 5-12 : ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Кожен слухач є важливим для АФ.

Команда Альянс Франсез м. Рівне ставиться з повагою до кожного члена АФ й зацікавлена в його успішності. При потребі, порадить та надасть підтримку. У разі виникнення будь-якої проблеми, пов'язаної з навчанням, відвідуваністю та засобами оплати, слухач повинен звернутися до працівника рецепції АФ, який завжди відшукає найкращий спосіб для її вирішення, що влаштовуватиме обидві сторони.

 

5-13 : СЕРТИФІКАТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ НАВЧАННЯ В АФ

Після закінчення курсу навчання в АФ слухач може отримати, за бажанням, сертифікат , що підтверджує його навчання на курсах в АФ.

 

СТАТТЯ 6: СТРАХУВАННЯ

Особи, які беруть участь в заходах, що пропонує Альянс Франсез, повинні придбати за власний кошт страховий поліс «страхові випадки та цивільна відповідальність».

Підписуючи ці Загальні умови, особа підтверджує, що вона є застрахованою.

Зі свого боку, Альянс Франсез оплачує за власний кошт страхування більшої частини заходів, які організовує та проводить.

 

СТАТТЯ 7: ВИКЛЮЧЕННЯ З АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ

Якщо поведінка слухача  становить серйозну загрозу для інших відвідувачів Альянсу та заходів, які він організовує, персоналу та майну АФ, то такого слухача можуь попросити покинути приміщення АФ та, відповідно, приміщення, в якому проводяться заходи АФ, а також виключити зі списку членів організації.

Про виключення буде оголошено на Адміністративній раді АФ на пропозицію директора Альянсу.

 

СТАТТЯ 8: ВИКОРИСТАННЯ МАРКИ

Альянс Франсез залишає за собою право фотографувати слухачів (у тому числі неповнолітніх) для того, аби використовувати фото для ілюстрації на своєму Інтернет-сайті, у своїх документах, у своїй рекламі та в соціальних мережах, за винятком тих випадків, коли   слухачі чи батьки, як повноважні юридичні представники, не дають своєї згоди і повідомляють про це письмово.

 

Підписуючи цей документ, я визнаю, що ознайомився (лася) з Загальними умовами діяльності Альянс Франсез м. Рівне і погоджуюся з ними.

 

 

 

Прізвище та ім'я                                                                                                                                              підпис

 

 

Дата